Description: D:\WebRO\antetblue.jpg

ORGANIZATIA PENTRU TEHNICA MASURARII

OTMAS

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton1.gif

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton2.gif

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton3.gif

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton4.gif

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton5.gif

Description: D:\WebRO\images\index_htm_smartbutton6.gif

 

Organizaţia pentru Tehnica Mãsurãrii-OTMAS este singurul furnizor de formare profesionalã autorizat de AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU CALIFICÃRI pentru specializare în meseria de METROLOG, cod COR 311114.

 

OTMAS organizeazã în semestrul II 2020 cursul de instruire:

METROLOGIE ŞI ANALIZA SISTEMELOR DE MÃSURARE(MSA)
 

Cursul va fi organizat în perioadele 27.09-02.10.2020 şi 08-13.11.2020   (la alegere) la Sovata.

În urma examenului de absolvire a acestui curs, vor fi acordate certificate de absolvire ale Autoritãţii Naţionale pentru Calificãri de specializare în meseria de metrolog, cu recunoaştere europeanã, cod COR 311114, însoţit de supliment descriptiv cu competenţele de etalonare şi verificare metrologicã specificate.

Indiferent de domeniul de activitate, cerinţele clienţilor, cerinţele organismelor de certificare, organismelor de acreditare sau ale diverselor autoritãţi care reglementeazã o activitate specificã, impun ca gestionarea mijloacelor de mãsurare sã fie fãcutã de cãtre personal competent pe baza unor proceduri adecvate.

Schimbãrile fundamentale survenite pe plan internaţional în domeniul metrologiei, prin trecerea de la teoria erorilor la teoria incertitudinii de mãsurare, au condus la o altã abordare a asigurãrii metrologice în interiorul diverselor organizaţii: stabilirea pe baze fundamentate a periodicitãţii de etalonare/verificare, apariţia conceptului de confirmare metrologicã, un management  modern al funcţiei metrologice a organizaţiei, precum şi analiza sistemelor de mãsurare.

Standardele pentru activitatea de metrologie (VIM şi GUM), modificarea conceptualã a controlului metrologic legal (Directiva 2004/22/EC), noul tip de organizare descris în ISO 10012 şi ISO 17025, precum şi introducerea conceptului de analizã a sistemelor de mãsurare (MSA) , reprezintã provocãri noi pentru cei care activeazã în domeniul asigurãrii metrologice şi managementul calitãţii.

Noul standard ISO 17025 se bazeazã pe o orientare puternicã pe tehnologia informaţiilor, incluzând utilizarea sistemelor computerizate, inregistrãrile şi rapoartele electronice.

La fel ca ISO 9001:2015, introduce managementul riscului ca o condiţie de bazã pentru competenţa laboratoarelor de încercãri şi etalonãri.

Managementul riscului, chiar dacã organizaţiile gestionau riscul într-o anumitã mãsurã, devine un instrument important prin adoptarea standardelor ISO 31000:2009, Ghidul ISO 73: 2009 şi ISO 31010:2010. Toate aceste standarde au fost adoptate şi ca standarde române în 2010. Managementul riscului este impus practic în organizaţii prin ISO 9001:2015, iar în cazul laboratoarelor prin noul ISO 17025:2017.

Cuprinsul cursului:

 • Noţiuni de metrologie legalã
 • Prezentarea SR GHID ISO/CEI 99 “Vocabularul internaţional de metrologie-Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM) .
 • Cerinţe organizatorice
  • Prezentarea SR EN ISO/IEC 17025:2018-Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercãri şi etalonãri
  • Cerinţe metrologice în conformitate cu ISO 9001: 2015 şi IATF 16949:2016
  • Funcţia metrologicã a organizaţiei:ISO 10012- Sisteme de management al mãsurãrii. Cerinţe pentru procese şi echipamente de mãsurare.
  • Stabilirea periodicitãţii între douã etalonãri succesive (OIML D10)
 • Principii ale managementului riscului:
  • SR Ghid ISO 73 :2010 –“ Managementul riscului-Vocabular”
  • SR ISO 31000:2010- “Managementul riscului-Principii şi linii directoare”
  • SR ISO 31010 :2011-“Managementul riscului- Tehnici de evaluare a riscului”
 • Metode de analizã a sistemelor de mãsurare conform Manualului MSA ed.4 şi ASTM E2782-11:liniaritatea, stabilitatea, repetabilitatea, reproductibilitatea, Gage R&R, capabilitatea, performanţa, teste statistice(ANOVA, Χ2 , Student) .
 • Tehnicã de metrologie
  • Erori de mãsurare. Evaluarea incertitudinii de mãsurare conform SR Ghid ISO/CEI 98-3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare şi EA-4/02 rev.01 – Expression of the uncertainty of measurement in calibration
  • Exerciţii practice:
   • Etalonarea mijloacelor de mãsurare pentru lungimi, mãrimi electrice (ohmmetre, voltmetre, etc.), presiuni, forţe, mase, temperaturi, etc.

 

 • Intercomparãri de laboratoare conform SR EN ISO/CEI 17043:2010-Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă

 

În cadrul cursului se vor efectua exerciţii practice cu sisteme de mãsurare puse la dispozitie de OTMAS. La cererea cursanţilor pot fi tratate şi exemple specifice cu care se confruntã aceştia.

La finalul cursului, participanţii vor primi o bogatã documentaţie referitoare la activitatea de metrologie.

 

Tariful de participare este 2.800 lei/persoanã (OTMAS nu este plãtitor de TVA).

 

Cursul se va desfãsura la Sovata– Complexul de conferinţe ALUNIŞ.

Cazarea la Hotel Aluniş este inclusã în tariful de participare.

                 

În cazul în care specialiştii dumneavoastrã doresc sã participe la acest seminar, vã rugãm sã ne contactati, comunicându-ne numele participanţilor pentru ca sã vã transmitem programul cursului şi factura.

 

Detalii privind tariful, tematica, perioadele de desfasurare, etc., le puteti solicita la office@otmas.ro   

 

 

 

 

 

 Description: D:\WebRO\Flag_Ro.bmp  Description: D:\WebRO\Flag_En.bmp